Pieniądze

Rozwój i funkcje pieniądza

Pieniądz w funkcjonowaniu społeczeństwa posiada szczególną doniosłość. Od momentu narodzin pierwszych cywilizacji pełnił kilka istotnych funkcji. Forma pieniądza zmieniała się na przestrzeni wieków. Początkowo funkcje pieniądza pełniły wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, tkaniny, zwierzęta lub żywność. W ten sposób kwitł tak zwany rynek barterowy. Następnie pieniądzem stały się kruszce. Ludzie dokonywali transakcji odmierzając odpowiednią wagę danego kruszca. Sposób ten na dłuższą metę sprawiał jednak problemy, ze względu na swoją niepraktyczność. Kruszce były ciężkie i sprawiały problem przy transporcie, a ich odmierzanie zajmowało dużo czasu.Dopiero w siódmym stuleciu przed naszą erą pojawiły się pierwsze monety. Na narodziny pieniądza papierowego trzeba było poczekać ponad tysiąc lat. Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach w siedemnastym wieku. Pieniądz zarówno w przeszłości jak i współcześnie pełni kilka istotnych funkcji. Po pierwsze stanowi środek wymiany. Pieniądze są środkiem, który umożliwia opłacenie wszelkiego rodzaju transakcji. Dzięki sprzedaży towarów otrzymujemy pieniądze, które następnie możemy zamienić na jakąś usługę lub towar. Pieniądz jest więc istotnym elementem budującym rynek wymiany towarów i usług. Po drugie, pieniądz stanowi środek, za pomocą którego możliwe jest mierzenie wartości towarów. Wartość towaru lub usługi przedstawiona w cenach, pozwala na porównywanie wartości różnych dóbr oraz usług. Pieniądz jako miernik wartości w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju handlu wymiennego. Po trzecie, pieniądze są środkiem, za pomocą którego możliwe staje się gromadzenie oszczędności. Nie sprawia problemów wyobrażenie sobie, jak trudna byłaby tezauryzacja oszczędności za pomocą kruszców lub towarów. Pieniądze mają niewielki rozmiar, a zatem nie zajmują wiele miejscach. Ponadto współcześnie możliwe jest oszczędzanie pieniędzy wirtualnych. Przy tezauryzacji należy jednak pamiętać, że pieniądze mogą tracić swoją wartość przez upływ czasu. Zatem najlepszym rozwiązaniem będzie ich ulokowanie na odpowiednim koncie bankowym. Pieniądze przeszły na drodze rozwoju kilka istotnych zmian, nie wykluczone że już wkrótce dojdzie do kolejnej ewolucji.Możliwość komentowania jest wyłączona.