Nowe firmy pożyczkowe

Nowe firmy pożyczkowe a podstawy działania

Na rynku finansowym istnieje wiele nowych firm pożyczkowych, które zajmują się udzielaniem pożyczek. Decyzja należy do nas, z jaką firmą zechcemy podpisać umowę i dlatego warto byłoby przyjrzeć się bliżej tym instytucjom. Zanim przejdziemy do omówienia różnic pomiędzy nimi, skupmy przez chwilę uwagę na samej terminologii. Czy rozumiemy pojecie parabanki? W dowolnym tłumaczeniu można by określić te nowe firmy pożyczkowe jako prawie banki lub niezupełnie banki, ponieważ cząstka para oznacza w tym konkretnym przypadku niespełna, niemalże, quasi.

Nie ulega więc wątpliwości, że nowe firmy pożyczkowe proponują klientom podobny zakres usług do bankowych, jednak nie są sensu stricte bankami. Pomiędzy tymi instytucjami zachodzą duże różnice, które można by porównać do czekolady i wyrobu czekoladopodobnego. Niby to samo, ale przecież coś zupełnie innego.

Powróćmy, po tych wstępnych rozważaniach, do meritum zagadnienia i zastanówmy się, czym różnią się nowe firmy pożyczkowe od banków. Podstawowe znaczenie mają w tym przypadku zarówno ceny oferowanych pożyczek, jak i ich bezpieczeństwo. I chociaż parabanki chciałyby być postrzegane jako banki, to tak naprawdę bankami nie są.

Nowe firmy pożyczkowe udzielające pożyczek i zajmujące się obrotem pieniędzy, jeżeli nie są prawdziwym bankiem, nie mają prawa posługiwania się tym terminem w odniesieniu do swojej działalności. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że tego typu instytucje dość sprytnie znalazły wyjście z tej sytuacji. Jeśli nie bank, to chociaż niby-bank, a to zawsze brzmi bardziej wiarygodnie dla potencjalnych klientów.

Pożyczki udzielane przez nowe firmy pożyczkowe – zgodnie z prawem bankowym – nie mogą być nazywane kredytami. Byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, kredytów mogą udzielać wyłącznie banki. W umowie zawartej z nowymi firmami pożyczkowymi zaciągnięte pieniądze będą zawsze określane mianem pożyczki. Udzielane przez banki kredyty to po prostu pieniądze pochodzące na przykład z lokat. Nowe firmy pożyczkowe, które zajmują się pożyczaniem pieniędzy na określonych warunkach, działają zgodnie z prawem.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.